LEIDIMAS KIRSTI MIŠKĄ

Lietuvoje miškų kirtimas yra apibrėžtas galiojančių teisės aktų, todėl privačių miškų savininkai norėdami:

■ Naudotis miško ištekliais;

■ Atlikti einamuosius kirtimus ir miško valymus;

■ Iškirsti medieną savo reikmėms

■ Iškirsti medieną pardavimui;

■ Išsikirsti ir išsivalyti vėjavartas ar vėjalaužas;

Gali tik gavę atitinkamą leidimą;

Leidimus visiems išvardintiems miško kitimo darbams išduoda valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyrių teritoriniai poskyriai.

Norint gauti leidimą miško kirtimui, miško savininkas turi pateikti šiuos dokumentus:

■ Asmens dokumentą

■ Miško sklypo nuosavybės pažymėjimą– išduoda registrų centras arba notaras

■ Kadastrinių matavimų bylą – išduoda registrų centras

■ Miškotvarkos projektą - galime parengti mes

■ Biržės atrėžimo planą – galime parengti mes

■ Biržės atrėžimo planą

■ Nenukirsto miško išsitisio matavimo dokumentą

DĖMESIO:

 

Visų miškų savininkams kurių turimas miško sklypo plotas neviršija 3 ha ploto  miškotvarkos projektas YRA NEPRIVALOMAS.

Jeigu Jūsų sklypas neviršija 3 ha, Jums norint gauti leidimą miško kirtimui reikės valstybiniam miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui pateikti šiuos dokumentus:

■ Asmens dokumentą;

■ Miško sklypo nuosavybės pažymėjimą– išduoda registrų centras arba notaras;

■ Kadastrinių matavimų bylą – išduoda registrų centras;

■ Nenukirsto miško išsitisio matavimo dokumentą;

Turite klausimų, riekia pagalbos susiekite su mumis

Būtina užpildyti

Būtina užpildyti

Būtina užpildyti

Forma pateikiama...

Serverio klaida.

Forma gauta.

Būtina užpildyti

Būtina užpildyti

KONTAKTAI

Vadovas

Jurgita Česnavičiūtė

 

Tel: +370 640 39920

E-mail: info@dzukugirios.lt

dzukugirios@gmail.com

 

Žvėrynas,Vytauto g. 25-26

Vilnius

 

Copyright © 2007. DZŪKŲ GIRIOS All Rights Reserved.