INFORMACJE DODATKOWE

AKTUALNOŚCI

KARIERA

KONTAKT

O NAS

USŁUGI

info@dzukugirios.lt

+370 640 39920

DORADZTWO

Udzielamy doradztwa osobom fizycznym i prawnym w następujących kwestiach:

 

■  Leśnictwa;

■  Prawnych (związanych z lasem i ziemią);

 

Jako leśniczy udzielamy na rzecz naszych kontrahentów poniżej wyszczególnionego NIEODPŁATNEGO doradztwa:

Udzielamy doradztwa w kwestiach związanych z:

 

■ Użytkowaniem lasu oraz jego konserwacją.

■ Wycięciem lasu.

■ Sprzedażą lasu (w jakich przypadkach lepiej sprzedać las z ziemią, a w jakich - las do wycinki, co należy zrobić, aby pozyskać maksymalną cenę za las podlegający sprzedaży);

■ Odsadzaniem lasu.

■ Przygotowaniem projektów, pozyskaniem dokumentów i zezwoleń.

■ W jaki sposób należy dokonywać właściwej konserwacji lasu? (Kiedy oraz jakie prace należy wykonywać w lesie: czyszczenia, wycinania na bieżąco, dokonywania wyrębów oraz wykonywania innych bieżących prac właściwych właścicielowi lasu);

■ Przedstawimy informację dotyczącą ceny drewna już dzisiaj;

■ Co warto wiedzieć osobie zamierzającej sprzedać lub nabyć las;

SZANOWNI SPRZEDAWCY LASÓW: Dokonamy szybkiej oraz NIEODPŁATNEJ wyceny Twojego lasu, tj. powiemy, za jaką cenę nasza firma mogłaby nabyć sprzedawany przez Ciebie las.

 

Większość uważa, że lasy wyglądają jednakowo, jednakże w rzeczywistości się różnią: wiekiem, otoczeniem (sąsiedztwem), zakresem wykonanych prac oraz stopniem ich skomplikowania, dotychczas prowadzoną konserwacją, glebą, „stanem zdrowia“ . Ze względu na występowanie wielu czynników wpływających na cenę Twojego lasu potrzebujemy następującej informacji w celu szybkiego USTALENIA najbardziej dokładnej ceny:

 

■ W przypadku przygotowania projektu zagospodarowania lasu potrzebujemy:

 

- Opisu taksacyjnego działki leśnej;

- Księgi ewidencji wycinania lasu;

- Planu drzewostanu.

 

■ W przypadku nieposiadania danych o zagospodarowaniu lasu należy przedstawić numer identyfikacyjny lasu, który znajdziesz w dokumentach własnościowych wydanych przez PP „Centrum Rejestrów“. Nim może być:

 

- numer unikalny;

- numer rejestracyjny;

- lub numer katastralny.

 

Na podstawie numeru katastralnego Twojego lasu dane taksacyjne lasu pozyskamy z bazy danych o lasach, po czym w ciągu kilku godzin dokonamy MAKSYMALNEJ wyceny TWOJEGO lasu.

Niestety jest to tylko wstępna wycena TWOJEGO lasu. W celu ustalenia ostatecznej ceny najczęściej musimy pojechać na działkę, aby obejrzeć ją „na żywo“. Nie musisz nam towarzyszyć – las znajdziemy przy użyciu specjalnego sprzętu.

 

 

 

Szanowni KONTRAHENCI,

Zatrudnieni przez naszą firmę wykwalifikowani specjaliści - eksperci oraz prawnicy posiadający długoletnie doświadczenie w dziedzinie nabywania oraz sprzedaży działek i lasu udzielą fachowych odpowiedzi na wszystkie interesujące Cię pytania oraz w razie konieczności pomogą w załatwieniu i przygotowaniu dokumentów wymaganych do zawarcia transakcji. Las należy do Ciebie, z kolei, kłopoty pozostaw dla nas!

 

Udzielamy doradztwa prawnego w następujących kwestiach:

■ Podziału nieruchomości lub ustalenia trybu jego użytkowania pomiędzy współwłaścicielami, reprezentujemy osób podczas rozstrzygania sporów pomiędzy współwłaścicielami;

■ Załatwiania dokumentów własnościowych;

■ Windykacji długów oraz odzyskiwania należności;

■ Dziedziczenia nieruchomości;

■ Świadczymy usługi prawne podczas rejestracji nieruchomości, praw rzeczowych na nieruchomości lub faktów prawnych we właściwych rejestrach państwowych;

■ Udzielamy doradztwa w zakresie ograniczenia praw rzeczowych;

■ Przygotowujemy transakcje ustanawiające ograniczenia praw rzeczowych na nieruchomości;

■ Reprezentujemy podczas prowadzenia negocjacji, dokonujemy analizy sytuacji oraz proponujemy optymalne rozwiązania.

 

Chętnie odpowiemy na wszystkie interesujące Cię pytania oraz jak zwykle zapłacimy Ci dobrą cenę za sprzedany las.

 

 

CZEKAMY NA CIEBIE!

Forma pateikiama...

Serverio klaida.

Otrzymano formularz

KONTAKTAI

Vadovas

Jurgita Česnavičiūtė

 

Tel: +370 640 39920

E-mail: info@dzukugirios.lt

dzukugirios@gmail.com

 

Žvėrynas,Vytauto g. 25-26

Vilnius

 

Copyright © 2007. DZŪKŲ GIRIOS All Rights Reserved.